Filip Orens

Operationeel Directeur bij Eurotyre Benelux Groep

Filip Orens
About Filip Orens

Filip is Operationeel Directeur bij Eurotyre Benelux Groep.
Eurotyre is een internationaal netwerk van zelfstandige Bandenspecialisten in België (56) en Nederland (8) o.l.v. Eurotyre Benelux HQ te Kontich. Dit betekent dat elke bandencentrale een zelfstandig bedrijf is dat maximaal focust op de behoeftes van klanten in zijn of haar regio.

Filip werkt reeds 7 jaar voor de Eurotyre Benelux Groep. Filip is hier gestart als business analyst en werd vervolgens financieel manager.
Sinds 2015 is Filip Operationeel Directeur geworden en heeft hij de taak gekregen Eurotyre volledig mee te herorganiseren naar een dynamisch bedrijf dat in de huidige marktomgeving zeer flexibel kan reageren op de verschillende marktimpulsen die dezer tijd snel kunnen wijzigen in de bandensector.
Als Operationeel Directeur staat Filip aan het hoofd van het hoofdkantoor van de Benelux organisatie.
Het beleid dat hij voert wordt door de Raad van Bestuur bepaald, waar hij tevens deel van uitmaakt.

Onder zijn functie wordt het ganse reilen en zeilen van de organisatie verstaan.
Het prospecteren en opbouwen van samenwerkingen met Fleets, het op peil houden van de kwaliteit van de individuele bandencentrales en hun dienstverlening, bepalen van de marketingstrategie van de organisatie, controle op de financiële gezondheid van het bedrijf en controle op een strikte cash flow positie teneinde elke partner een correcte en tijdige uitbetaling te garanderen in de verschillende partnerships en finaal de controle op de boekhouding en het afsluiten van het boekjaar teneinde een correcte balans neer te leggen op elk jaareinde zodat de markt een duidelijk beeld krijgt van de goede gezondheid van de Eurotyre Benelux groep.

Elke chauffeur die nu en in de toekomst met een voertuig rijdt.
Dit omdat elke chauffeur een potentieel gevaar betekent op de baan.

Binnen het bepalen van de marketingstrategie is Filip Orens in Eurotyre gestart met de verdere doorgedreven digitalisatie van het netwerk.
Zo werden alle bestaande websites die Eurotyre beheerd (hoofdwebsites en individuele ledenwebsites) gekoppeld aan elkaar en aan het interne communicatieplatform.
Zo kunnen de Bandencentrales die mogelijk  minder kennis hebben van dergelijke zaken op enkele seconden op de hoogte zijn van alles wat er zich op dat moment live afspeelt.
De interne vlootopvolgingsystemen en de komende lancering van de webshop bevestigen de plaats van Eurotyre als toonaangevend netwerk van zelfstandige Bandenspecialisten die klaar zijn voor de digitalisatie van de toekomst.

Geen gemakkelijke taak binnen een relatief behoudsgezinde sector.

De rendabiliteit en evolutie naar een van de meest kwalitatieve spelers op de markt maakt van de Eurotyre organisatie een betrouwbare partner voor elke soort klant, leasing, fleet of particulier. De ervaring op elk segment is aanwezig en wordt behandeld door het hoofdkantoor en leden die zich betrokken voelen bij de organisatie.

Eurotyre is er in geslaagd om intern elke Bandencentrale te incentiveren actief deel te nemen in een goede onderlinge communicatie en samenwerking.
Zo kunnen de Bandencentrales elkaar helpen om allen samen in dezelfde richting te evolueren.
Met alle neuzen in dezelfde richting is Eurotyre een sterke eenvormige organisatie die een duidelijke boodschap heeft voor elke klant.

Eurotyre vindt het dan ook haar maatschappelijke plicht als netwerk van Bandenspecialisten om via hun specialisme bij te dragen aan verkeersveiligheid voor iedereen die ermee in aanraking komt.
De Eurotyre Bandenspecialist houdt waarden zoals o.a. Veiligheid – Vakmanschap en Vertrouwen hoog in het Vaandel en wordt hierop ook periodiek intern geëvalueerd.
Door middel van een kwalitatief hoogstaande service levert Eurotyre zo haar maatschappelijke bijdrage aan de samenleving.
Welke ouder wil niet dat zijn kinderen veilig door het verkeer geraken? Welke man of vrouw wil niet dat zijn of haar partner na de werkdag veilig thuis toekomt?
Iedereen verwacht de bekende gezichten veilig te zien aankomen.
Veiligheid is daarom hét belangrijkste aspect binnen hun beroep van Bandenspecialist.
Eurotyre Benelux wil als uniform internationaal netwerk van Bandenspecialisten ernaar streven om een maatschappelijk verantwoorde partner te worden van elke soort klant binnen verkeersveiligheid.
Ook hun focus op duurzaamheid en het verkleinen van de ecologische voetafdruk in de bandensector ie een belangrijk doel dat perfect aansluit bij de maatschappelijke noden.

Interne projecten zoals hun nationale klantenacties worden daarom uitgevoerd in samenwerking met onder andere beschutte werkplaats; want duurzaamheid is op elk vlak belangrijk.

Veiligheid door kwaliteit en vakmanschap.

Het motto van Eurotyre is is dan ook niet voor niets al meer dan 25 jaar:

“ Uw veiligheid, ons beroep”

Presentation(s) given by Filip Orens